Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2008

Hình ảnh quốc gia!!!

Hết Nhật khởi tố công ty PCI của họ đến Mỹ khởi tố công ty Nexus của họ vì đã hối lộ quan chức Việt Nam để đổi lấy hợp đồng. Việt Nam thì ngoài một vài tuyên bố yếu ớt, chẳng thấy có hành động gì nhằm điều tra sự việc. Chẳng lẽ việc nước ngoài khởi tố công dân của họ đưa hối lộ quan chức Việt Nam chưa đủ là "dấu hiệu" tham nhũng để ít nhất là tiến hành điều tra.
Hết vụ tham nhũng này đến vụ tham nhũng khác, thật "đẹp" cho hình ảnh quốc gia!